Wednesday, October 27, 2010

Teoryang Innative

Ang teoryang innative kay Noam Chomsky..

Ang mabilis na pagkatuto ng wika ng bata ay dahil sa angkin likas na kakayahn...

Teoryang Behaviorist

Ayon kay Burrhus Frederic Skinner na gumawa ng teoryang behaviorist...

Ang bata ay may sapat na lakas at kakayahan sa pagkatuto ng ito'y ipinanganak...

Ang wikaBatay sa aking natutunan, ang wika ay isa sa mga napakahalagang natutunan natin ng tayo ay isinalang. Ito ay napakahalagang biyayang bigay ng Maykapal sa atin. nang dahil sa wika, naging madali ang pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa. naging magaan ang mga gawain at mas madali nating naiintindihan ang ating makakausap...

Kung walang wika o kahit na anong salita na lumalabas sa ating bibig, Ano kaya ang kalabasan? madali kaya nating maiintindihan ang isa't isa? <agkakaroon kaya tayo ng pagkakaisa? Seguro, oo. Magkakaintindihan tayo, pero hindi ganon kadali. Ang hirap segurong makipag usap na walang salitang lumalabas sa ating bibig.